Hem

VÄLKOMMEN TILL

KARL NORDH INGENJÖRSBYRÅ AB


VI HAR RESURSERNA OM NI HAR BEHOVET!

ETT INGENJÖRSFÖRETAG MED BREDD


Bygg eller energi - vi levererar lösningar till båda branscherna.


Karl Nordh Ingenjörsbyrå AB har sitt säte i Nora i det natursköna Bergslagen men är verksam i hela Sverige. Vi levererar tekniska lösningar och tjänster till kraft- och processindustrin på daglig basis.


Till byggbranschen erbjuder vi projektroller som arbetsledare eller samordnare med arbetsmiljösamordning som grund. Som certifierad BAS-U/P har vi högsta fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är väl förtrogna med

BF9K - Certifieringssystemet för byggbranschen.

Vår ambition är att vara en långsiktig och återkommande partner oavsett längden på uppdragen. Tillsammans med kunden skapar vi en god affärsrelation som genererar lönsamhet och tillväxt för alla inblandade parter.

Vi erbjuder

KORTA- ELLER LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR

INOM ALLA VÅRA OMRÅDEN

Tekniskt ledarskap
inom energi och industri


Är ni i behov av ledare eller samordning under ett byggprojekt?  Vi har resurserna om ni har behovet!

Operativt ledarskap

inom bygg och entreprenad


Vi erbjuder kvalificerad och erfaren arbetsledning med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi går inte in i en roll som arbetsledare eller BAS-P/U utan att känna engagemang, entusiasm och energi!

Gräv- och schaktning

under samma tak


Har ni behov av dikesrensning, schaktning och markarbeten, byte av vägtrummor eller underhåll av skogsbilsvägar?


Med förarbevis för de vanligaste maskinslagen och mångårig erfarenhet blir vi snabbt produktiva.


KOSTNADSEFFEKTIV - INNOVATIONSBASERAD - KVALITATIV


"Vår stimulans är att möta kundens behov och överstiga dess förväntningar!"

LÅT OSS ÖVERRASKA ER!


Vår slogan "Vår stimulans är att möta kundens behov och överskrida dess förväntningar", är inte enbart en slogan. Den symboliserar även vårt mål i varje enskilt uppdrag och är ett rättesnöre för oss: Att ge lite mer än vad kunden förväntar sig helt enkelt.

Att se möjligheter där andra ser hinder och att utföra ett innovationsbaserat arbete!